Imię i nazwisko


Adres email

Numer telefonu

Uczelnia


Dlaczego zainteresowałaś/zainteresowałeś się Młodymi dla Polski?

Twoje doświadczenie - opisz swoją dotychczasową działalność społeczną

Co chciałabyś/chciałbyś robić w Młodych dla Polski?

Wymień swoje najważniejsze umiejętności: