2

1 marca 2016 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w państwowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W imieniu stowarzyszenia Młodzi dla Polski złożyliśmy wieniec pod byłą siedzibą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie więzieni, torturowani i mordowani byli bohaterowie podziemia antykomunistycznego, aby upamiętnić i oddać hołd żołnierzom, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

21 3