Czym dla Ciebie jest wolność i patriotyzm_

REGULAMIN KONKURSU „Czym dla Ciebie jest wolność i patriotyzm? Jak pielęgnować te wartości we współczesnym świecie?”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodzi dla Polski (Stowarzyszenie)
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy, będącej odpowiedzią na pytania „Czym dla Ciebie jest wolność i patriotyzm? Jak pielęgnować te wartości we współczesnym świecie?”.
 3. Do konkursu kwalifikowane są jedynie teksty w języku polskim.
 4. Nagrodę stanowią książki i gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie.

 ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU

2.

 1. Jedna osoba może przesłać na konkurs jeden tekst.
 2. Nadesłany tekst nie może mieć więcej niż jednego autora.
 3. Termin na nadsyłanie prac upływa z dniem 22 lutego 2017 r.
 4. Teksty należy przysyłać na adres e-mail: mlodzidlapolski@gmail.com
 5. Teksty, które wpłynął po terminie nadsyłania prac, nie będą uwzględniane.
 6. Wypowiedź nie powinna przekraczać 2 000 znaków.
 7. Prace nadsyłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Przystępując do konkursu, autorzy oświadczają tym samym, że teksty spełniają wszystkie powyższe wymagania.

PRZYZNANIE NAGRODY

3.

 1. Najlepsze prace wyłoni Jury.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26 lutego 2017 r.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody.

4. Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ogłoszenia wynik

Nagrodę w konkursie otrzymuje Jagoda Zarzycka. Gratulujemy serdecznie!