Czym dla Ciebie jest JK

Zapraszamy do udziału w konkursie "Czym dla Ciebie jest twórczość Jacka Kaczmarskiego?". Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają nagrody książkowe oraz upominki MdP. Szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Czym jest dla Ciebie twórczość Jacka Kaczmarskiego?”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodzi dla Polski (Stowarzyszenie)
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy na temat „Czym jest dla Ciebie twórczość Jacka Kaczmarskiego?”
 3. Do konkursu kwalifikowane są jedynie teksty w języku polskim.
 4. Nagrodę stanowią książka, gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie oraz bilet wstępu na koncert w loży VIP.

ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU

§ 2.

 1. Jedna osoba może przesłać na konkurs jeden tekst.
 2. Nadesłany tekst nie może mieć więcej niż jednego autora.
 3. Termin na nadsyłanie prac upływa z dniem 30 marca 2017 r.
 4. Teksty należy przysyłać na adres e-mail: mlodzidlapolski@gmail.com
 5. Teksty, które wpłynął po terminie nadsyłania prac, nie będą uwzględniane.
 6. Prace nadsyłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Przystępując do konkursu, autorzy oświadczają tym samym, że teksty spełniają wszystkie powyższe wymagania.

PRZYZNANIE NAGRODY

§ 3.

 1. Najlepsze prace wyłoni Jury.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2017 r.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
 4. Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników.