Bosak_all

Krzysztof Bosak był naszym gościem w kolejnym spotkaniu z serii Wieczorek na Mokotowskiej 24. Tematem przewodnim była dyskusja o to, jaką rolę powinna odgrywać Polska wobec współczesnych wyzwań Unii Europejskiej. Nasz gość chętnie dyskutował i odpowiadał na pytania. Wszystko to
w serdecznej atmosferze spotkania formacyjnego.

W ubiegły czwartek, 31 kwietnia, gościliśmy w swoich progach przy ul. Mokotowskiej 24 Krzysztofa Bosaka – byłego Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, posła na Sejm V kadencji, jednego z liderów Ruchu Narodowego. Wieczór rozpoczęła prelekcja gościa, który argumentował dlaczego jego zdaniem Unia Europejska to twór sztuczny, przejściowy i niereformowalny, co potwierdzają kryzysy – zarówno ekonomiczne jak i polityczne. „Myślę, że wielu polityków, którzy myśleli, że Unię da się zmienić i nadać jej bardziej konserwatywny kształt, czuje się teraz bardzo rozczarowanych” – mówił Bosak.

Gość wysunął też propozycję dotyczącą zakończenia kryzysu migracyjnego. „Dopóki ludzie, którzy przyjeżdżają do Europy wiedzą, że najprawdopodobniej dostaną się tam gdzie chcą, nie zawahają się, aby próbować swej szansy” – mówił. Dlatego też jego zdaniem Unia powinna wzmocnić granice zewnętrzne, a gdy to nie poskutkuje, zawiesić na określony czas strefę Schengen.

Prelegent odpowiadał też na pytania zadawane przez członków Młodych dla Polski. Mówił o konieczności szukania nowych rynków zbytu dla naszego eksportu, gdyż obecnie jesteśmy zbyt uzależnieni od Niemiec. Zalecał też pogłębienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej – zdaniem Bosaka najlepszym pomysłem byłyby wspólne zakupy zbrojeniowe.

Spotkanie z liderem Ruchu Narodowego pozwoliło nam poszerzyć swoje horyzonty, przede wszystkim
w zakresie polityki międzynarodowej, a także spojrzeć na bieżące wydarzenia polityczne z perspektywy narodowo-demokratycznej. Było także okazją do miłego spędzenia czasu w gronie otwartych
i zaangażowanych w dyskusje o naszym państwie osób. Jeśli i Ty chcesz należeć do grona takich osób, nie wahaj się i dołącz do nas już dziś! :)