25 maja 2013

Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW

 

Młodzi dla Polski we współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis oraz Samorządem Studentów UW zorganizowali konferencję „Młodzi dla Polski – Polska dla Młodych”.

Konferencja składała się z trzech paneli, poświęconych istotnym problemom społecznym dotyczących młodych ludzi w Polsce:

Panel I – Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?
Panel II – Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?
Panel II – Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków

Obecnie znajdujemy w mediach wiele informacji na temat problemów młodych ludzi związanych z wchodzeniem na rynek pracy, zakładaniem rodziny, emigracją, czy partycypacją w życiu publicznym. W naszym mniemaniu jest to niezwykle ważny temat, gdyż brak odpowiednich działań wiązać się będzie z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Aby móc rzetelnie poznać nurtujące nas zagadnienia oraz sposoby ich rozwiązania, zaprosiliśmy grono ekspertów, którzy razem z nami zastanawiali się nad powyższymi kwestiami.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Organizator: Młodzi dla Polski

Współorganizatorzy: Fundacja Universitatis Varsoviensis, Samorząd Studentów UW;

Patronat honorowy: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

Partnerzy: Instytut Wolności, Instytut Sobieskiego, Klub Jagielloński, Fundacja Sapere Aude, Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Studenci dla Rzeczpospolitej, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Stowarzyszenie KoLiber, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych;

Patroni medialni: Do Rzeczy, Radio Wnet, iktomaracje.pl, Rebelya.pl, Uniwerek.tv, Radio Kampus.

 

GALERIA

 

MdPPdM

 

Skrócona agenda konferencji:

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji i powitanie przez organizatorów
10.15 – 10.45 – wykład otwierający – dr hab. Jacek P. MĘCINA – wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
10.45 – 12.45 – panel I – Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?

Dr hab. Marek ROCKI, prof. SGH – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator RP – „Ocena jakości kształcenia w kontekście rynku pracy”;
dr hab. Jolanka Choińska-Mika, prof. UW – „Idea Uniwersytetu w konfrontacji z potrzebami rynku pracy”;
Dr Jerzy SURMA – Szkoła Główna Handlowa, w latach 2011-2012 visiting scholar w Harvard Business School – „Jak studiować aby zmieniać świat – dobre praktyki z Harvardu dla polskich studentów w Polsce”;
Piotr MÜLLER – przewodniczący Parlamentu Studentów RP – „Jakość kształcenia a system finansowania szkolnictwa wyższego”;

Moderator – Mateusz Mrozek – Marszałek Parlamentu Studentów UW, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP.

 

 


12.45 – 13.00 – przerwa kawowa
13.00 – 15.00 – panel II – Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?

Jacek SAPA – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny – „Nie przegap młodości. O kształtowaniu wartości rodzinnych”;
Bartosz MARCZUK – publicysta – Rzeczpospolita – „Polska. To nie jest kraj dla młodych ludzi”;
Dorota ŁOSIEWICZ – publicystka – Sieci – „Radość, miłość i natchnienie, czyli co nam daje rodzina”;
Dr Agnieszka GUTKOWSKA – WPiA UW – „Rodzina z nieco kryminologicznej perspektywy. Czy rzeczywiście jest się czego bać?”;

 

 


15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
16.00 – 18.00 – panel III – Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków.

prof. Piotr GLIŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN – „Mlodzi obywatele: enklawy czy swiat pozaobywatelski?”;
dr Michał ŁUCZEWSKI – Instytut Socjologii UW, Centrum Myśli Jana Pawła II – „Totalna demobilizacja”;
dr Tomasz ŻUKOWSKI – Instytut Polityki Społecznej UW – „Tożsamość młodych Polaków: między narodową specyfiką a presjami świata”;
dr Jacek STRZEMIECZNY – Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła i aktywność obywatelska”.

Moderator – Piotr PAŁKA – redaktor naczelny portalu Rebelya.pl

 

 

 

NAJCIEKAWSZE WYSTĄPIENIA: