Stwórzmy prawdziwą księgę „zasług” Wojciecha Jaruzelskiego

6 lipca 2013

Na początku czerwca 2013 roku „Rzeczpospolita” poinformowała o tym, że SLD wspiera powstanie specjalnej księgi jubileuszowej z okazji 90. urodzin Wojciecha Jaruzelskiego. Wystawienie laurek generałowi zapowiedzieli m.in.: Jerzy Urban, Aleksander Kwaśniewski i Michaił Gorbaczow.

http://www.rp.pl/artykul/738670,1016416-Laurka-lewicy-dla-Jaruzelskiego.html

Nie możemy zrozumieć, dlaczego niektórzy nie ustają w próbach wynoszenia na piedestał osoby, która była odpowiedzialna za tak wiele decyzji politycznych i militarnych, wymierzonych bezpośrednio w naszych rodaków, walczących o odzyskanie przez Polskę suwerenności. Nie możemy zrozumieć, dlaczego środowiska określające się mianem antyrasistowskich, bronią generała, który współuczestniczył w planowaniu oraz realizacji czystek antysemickich i antysyjonistycznych. I wreszcie, nie możemy zrozumieć, dlaczego media głównego nurtu nie reagują na negowanie owej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego za krzywdy, jakich doświadczyli obywatele Polski Ludowej w okresie, gdy sprawował rzeczywistą władzę nad aparatem partyjnym.

Jesteśmy przedstawicielami młodego pokolenia i nie możemy przejść obojętnie wobec próby fałszowania historii. Nie chcemy i nie możemy pozwolić, aby ci, którzy, według nas, są odpowiedzialni za zbrodnie z czasów komunistycznych, dzisiaj stawiani byli za wzór.

Dlatego proponujemy stworzenie prawdziwej księgi Wojciecha Jaruzelskiego.

Niech ta akcja będzie wyrazem naszego sprzeciwu wobec ocieplania wizerunku władz PRL przez SLD. Zło przedstawione w cieplejszych barwach, nadal pozostaje złem i musimy to na każdym kroku podkreślać. Mówi się, że winnych osądzą Bóg i historia. Być może, dzień ten kiedyś nadejdzie. Tymczasem, co rusz podejmowane są próby przedstawiania historii w świetle, które sprawia, że nabiera ona zupełnie innych barw niż te, które powinniśmy zapamiętać. To my, osoby, którym zależy na wartościach takich jak prawda, pluralizm, tolerancja, jesteśmy de facto odpowiedzialni za pielęgnowanie prawdy historycznej. To właśnie my, młodzi Polacy, będziemy budować świadomość historyczną przyszłych pokoleń. Zaczynamy od dzisiaj.

Wpisujcie fakty z życia generała Wojciecha Jaruzelskiego. Daty zdarzeń, za które uważacie, że powinien ponieść odpowiedzialność, nazwiska ludzi, którzy przez niego doświadczyli ciężkich krzywd lub ponieśli śmierć. Podzielcie się swoim zdaniem na temat zjawisk, które od dłuższego czasu obserwujemy w polskiej polityce i mediach. Napiszcie, czemu uważacie, że niektóre osoby zasługują na poniesienie odpowiedzialności karnej za decyzje podejmowane wiele lat temu.

————————–————————–————————–———————–

Jednocześnie z uwagi na publiczny charakter wydarzenia, prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z emocji, jakie w wielu osobach budzi ta kwestia, jednak prosimy o powstrzymanie się od używania słów obelżywych oraz wypowiedzi naruszających godność człowieka. Niektórzy ludzie zasługują na uczciwy proces, w którym mogliby się bronić i tego im właśnie życzymy. Z całego serca. W innym razie, niechaj winnych osądzi historia, a my nie pozwólmy jej zafałszować. Przypominajmy fakty i niech w tej sprawie mówią same za siebie.

Wszelkie organizacje chętne do poprowadzenia akcji wspólnie z nami zachęcamy do kontaktu. Zjednoczmy się w tej sprawie i pokażmy, że pamiętamy. I nie zapomnimy. Nie pozwólmy na to ani sobie, ani następnym pokoleniom.

 

http://vod.gazetapolska.pl/4653-prawdziwa-ksiega-zaslug-wojciecha-jaruzelskiego

 

Tak rozpoczęliśmy akcję.

1230019_10201268789500104_760388306_n

Prezentacja „Prawdziwej księgi zasług Wojciecha Jaruzelskiego”
17 września 2013

W czerwcu na wieść o możliwym obchodzeniu 90. urodzin Wojciecha Jaruzelskiego w polskim Sejmie oraz przygotowywaniu dla niego księgi pamiątkowej sławiącej go jako patriotę i męża stanu (sic!) wspólnie postanowiliśmy stworzyć prawdziwą księgę jego dokonań wobec Polaków i Polski. Nie zgadzamy się na jawną propagandę środowisk lewicowych, które człowieka winnego zniewoleniu Polaków w ramach PRL stawiają na piedestale.Przygotowana przez nas księga zawiera 20 specjalnie wybranych wydarzeń z życia generała. Opieką naukową nad naszym projektem sprawują najznamienitsi polscy historycy jak: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Jan Żaryn czy prof. dr hab. Andrzej Nowak.

W czasie spotkania w Hybrydach zaprezentowaliśmy państwu pełną treść księgi, odbyła się też debata o życiorysie Wojciecha Jaruzelskiego oraz edukacji historycznej.

 

LINK DO RELACJI