mdp

Młodzi dla Polski są organizacją powołaną na Uniwersytecie Warszawskim na początku 2012 roku z inicjatywy studentów wielu kierunków i wydziałów. Celem działalności Młodych dla Polski jest promocja postaw obywatelskich, patriotycznych i propaństowowych wśród młodych ludzi, zwłaszcza studentów. Chcemy, żeby nasze zaangażowanie przerodziło się w kształtowanie jak najlepszych kadr dla Polski. Cenimy rolę naszej organizacji jako skupiska osób o orientacji patriotycznej, wolnościowej i zachowawczej.

Nasze działania opieramy na tworzeniu środowiska patriotycznego wśród młodzieży. Głównym celem naszej organizacji jest skupianie osób, dla których ważna jest przyszłość naszego kraju. Dlatego podejmujemy wyzwanie budowania lepszej Polski poprzez szerokotorowe działania. Wśród naszych zająć znajdują się: działalność opiniotwórcza, wsparcie merytoryczne, integracja środowiska, dbałość o elementy tradycji i historii naszego Narodu, otwarcie dyskusji o roli młodego pokolenia, kształtowanie postaw patriotycznych i propaństwowych, rozwój swoich członków.

Młodzi dla Polski mają ambicje być organizacją dla każdego studenta, a nawet szerzej, dla każdego młodego Polaka wyznającego zbieżny z nami system wartości. Naszym środowiskiem jest cały kraj. Młodzi dla Polski mają swoje oddziały w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Białymstoku i w Katowicach.

English version:

Youth for Poland association was created in 2012 at the University of Warsaw, as common effort from students of various faculties. The main goal of the association is promotion of public-spirited attitudes and patriotism among young people, especially students. Members of our association are people who appreciate freedom and patriotic values as well as people who are not unaware of the future of our country. Among our main activities, there are: solicitude for tradition and history of our Polish nation, discussion about the role of youth and shaping the demeanour of public spirit.

Dodaj komentarz