IMG_20170911_234150_288Karol Przemski

Pochodzi z Białej Podlaskiej. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo związany z branżą prawniczą. W Młodych dla Polski pełni funkcje członka zarządu do spraw projektów.