PWP

Urząd m.st. Warszawy ogłosił od dawna wyczekiwany konkurs na projekt pomnika rotmistrza Pileckiego w Warszawie. Konkurs jest wynikiem uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę m.st. Warszawy w marcu br. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić w grudniu.

Inicjatorem wybudowania pomnika Witoldowi Pileckiemu w Warszawie oraz wnioskodawcą projektu w radzie miasta było stowarzyszenie ?Młodzi dla Polski? przy wsparciu serwisu ?Red is Bad?. Akcja prowadzona była poprzez media społecznościowe oraz działania obywatelskie. Po 7 miesiącach od rozpoczęcia działań, organizatorom udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały zatwierdzającej projekt wzniesienia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z określeniem dokładnej lokalizacji i wskazania inwestora w postaci stołecznego Ratusza.

Konkurs rozpisany przez Ratusz zakłada powstanie pomnika na pasie zieleni przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu, wskazuje m.st. Warszawę jako inwestora, szacuje koszt realizacji na nieprzekraczający 1.500.000 PLN, a regulamin określa precyzyjnie warunki, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do konkursu. Wnioski o udział w konkursie zgłaszać można do 30 września 2014 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych to 28 listopada tego samego roku.

W sądzie konkursowym opiniującym projekty oprócz przedstawicieli ratusza oraz stowarzyszeń architektów, znajdą się Państwo Zofia i Andrzej Pileccy, dzieci rotmistrza Pileckiego, oraz Mateusz Parys, przedstawiciel naszego stowarzyszenia ?Młodzi dla Polski?. Projekty będą oceniane w trzech kategoriach: Idea, Forma i Ekonomia. Konkurs przewiduje nagrody w wysokości 70 tys. złotych dla zwycięzcy, 40 tys. złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 30 tys. złotych w ramach wyróżnienia.

Zapraszamy na stronę akcji na portalu społecznościowym Facebook wraz z opisem inicjatywy:

https://www.facebook.com/rotmistrzPileckiWarszawa

Na witrynie Urzędu m.st. Warszawy znajduje się ogłoszenie konkursowe:

http://www.architektura.um.warszawa.pl/pileckipomnik

A także na stronie zamówień publicznych miasta:

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=46296