1379745_569166423132926_2122258908_n

Szanowni Państwo,
warszawskie Stare Powązki i Cmentarz Wojskowy to miejsca pochówku wielu znanych i zasłużonych Polaków – uczestników powstań, działaczy niepodległościowych, ofiar zbrodni katyńskiej, niemieckich obozów koncentracyjnych czy reżimu komunistycznego. Osobistości, którym z racji poświęcenia i zasług dla Polski należy się pamięć i szacunek.

Dlatego tydzień przed tegorocznym dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym planujemy uporządkować (a także zapalić znicze i pozostawić szarfy) mogiły wyżej wspomnianych bohaterów. Całe przedsięwzięcie będzie odbywało się przy udziale przedstawicieli środowisk patriotycznych i obywatelskich (m.in. grup rekonstrukcyjnych czy harcerzy), jak również dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i domów dziecka. W ramach akcji zamierzamy nie tylko porządkować mogiły, chcemy także ?odkurzyć? biografie ludzi wielkiego formatu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do akcji!

Jak można nam pomóc?

– uczestnicząc w akcji bezpośrednio, w tym przychodząc z dziećmi i młodzieżą (prosimy o kontakt na adres e-mail: Barbara.kulpa@koliber.org, ewentualnie telefoniczny 605 557 595 lub 698 188 926)
– wpłacając pieniądze na numery kont:
23 2130 0004 2001 0204 6274 0001
Stowarzyszenie KoLiber, ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, lub
80 2030 0045 1110 0000 0274 7160
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
(datki przeznaczymy na zakup zniczy, flag i książek dla dzieci)
– poprzez rozpowszechnianie wydarzenia wśród znajomych (np. e-maile/portale społecznościowe, rozdawanie ulotek)
– w przypadku organizacji i stowarzyszeń poprzez objęcie akcji patronatem i wsparcie medialne.

Zapewniamy sprzęt do porządkowania, znicze, szarfy i książki pamiątkowe dla dzieci.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie ?KoLiber?
Stowarzyszenie ?Młodzi dla Polski?
Stowarzyszenie Patriotyczne ?Serenissima?
?Studenci dla RP?
Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Akcja objęta jest honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

 

plakattt