25311190_1629995297043785_3942797977144353287_o

Chrześcijańskie dziedzictwo Europy jest nie do przecenienia – taki wniosek płynie z naszego spotkania z o. Maciejem Ziębą OP na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie miało na celu odpowiedzieć na pytanie czy „Europa przetrwa bez chrześcijaństwa?”, a także nakłonić do refleksji przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Zaproszony gość opowiadał m.in. o tym co wniosła myśl chrześcijańska do dorobku kulturowego Europejczyków. – To Chrystus jako pierwszy nakazywał miłować swego bliźniego, nawet jeśli pochodził z innej wspólnoty niż my – wskazywał nasz prelegent. Zauważył również, że choć słusznie twierdzi się, że współczesna Europa powstała na fundamentach rzymskiego prawa, greckiej filozofii i chrześcijańskiej moralności to warto pamiętać, że to właśnie ten ostatni element stał się depozytariuszem i nośnikiem dwóch pozostałych między V a X wiekiem. Zaproszony gość przywoływał także najważniejsze zdobycze cywilizacyjne wprowadzone przez chrześcijaństwo – m.in. sposób odliczania czasu czy pierwszy system powszechnej edukacji.

Ojciec Maciej Zięba jest dominikaninem, teologiem, fizykiem, znawcą katolickiej nauki społecznej, historii Europy i Kościoła.