17202760_1356974704345847_1248291768990323024_n
Tydzień Kobiet RP to projekt, przez który pragniemy upamiętnić jedne z najbardziej zasłużonych kobiet w historii Polski oraz przybliżyć młodemu pokoleniu ich życiorysy.

Teresa Bogusławska ps. „Tereska”

Należała do 6. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej Szarych Szeregów. Jest patronką wielu drużyn harcerskich; do historii przeszła jako "najmłodsza poetka Walczącej Warszawy".

Elżbieta Zawacka

Kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród 316 cichociemnych, druga Polka w historii Wojska Polskiego awansowana na stopień generała brygady. Dama Orderu Orła Białego.

Krystyna Krahelska

Autorka piosenki: "Hej chłopcy, bagnet na broń!" i inspiracja dla autorki pomnika Warszawskiej Syrenki.