IMG_20160424_150405

24 kwietnia w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu członków organizacji z całego kraju. Podczas spotkania zarząd MdP podsumował swoją pracę w kadencji 2015/2016.

W wyniku wyborów władz Stowarzyszenia na Prezesa Młodych dla Polski został wybrany Krzysztof Bielak. Katarzyna Krupa obejmie funkcję Wiceprezesa i Rzecznika Stowarzyszenia, Piotr Znojek Skarbnika, natomiast Marek Podraza Sekretarza. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Zembura, Piotr Kaflik i Krzysztof Kamiński. Plan przedstawiony przez nowy zarząd zakłada dalsze realizowanie projektów, które były prowadzone do tej pory oraz tworzenie nowych inicjatyw.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się także dyskusja na temat dalszego rozwoju organizacji, która już w tej chwili ma oddziały w całej Polsce.