FullSizeRender

30 maja w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu członków organizacji z całego kraju. W jego trakcie swoją pracę w kadencji 2014/2015 podsumował zarząd MdP. 

Wspólnie dla Przeszłości, Upominamy się o Was, Dzień Młodzieżowy Polska Wielki Projekt i kilka innych przedsięwzięć to najważniejsze zadania z prac zarządu Młodych dla Polski w ostatnim roku. Wiele z tych projektów to efekt współpracy z innymi organizacjami, która jest dobrą praktyką wśród młodzieżowych inicjatyw. Zarząd Młodych dla Polski 2014/2015 przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia serię zadań zrealizowanych od poprzedniego walnego zgromadzenia.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się także dyskusja na temat dalszego rozwoju organizacji, która już w tej chwili ma 5 oddziałów w Polsce. Młodzi dla Polski działają w Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Rzeszowie i Olsztynie.

W wyniku wyborów władz Stowarzyszenia na Prezesa Młodych dla Polski został ponownie wybrany Sebastian Kaleta. Do Zarządu MdP weszli także: Tomasz Matynia, Anna Zembura, Mateusz Parys i Michał Mucha. Plan przedstawiony przez nowy zarząd zakłada dalsze realizowanie projektów, które były prowadzone do tej pory oraz tworzenie nowych inicjatyw.